TILLGÄNGLIGHET OCH ANSVAR

 

Svartå Slott är en av Finlands mest värdefulla herrgårdar och under uppsikt av museiverket. Gäster ansvarar själva för eventuell skada de förorsakar. Muséet har kameraövervakning.

Barn endast under uppsikt av vuxna. De vuxna ansvarar för barn i deras sällskap.

Meddela alltid om eventuella rörelsehinder på förhand. Då kan vi försäkra assistans samt hjälpmedel och skräddarsy rundturen enligt behov.  

Rundturen sker i muséets båda våningar. Trappor till de övre våningarna, ingen hiss. Trappor även framför slottet, till vilka det kan fås en ramp vid behov och per förhandsbeställning.         

Rörelsehindrade eller de som använder hjälpmedel, kan delta i den allmänna rundturen på första våningen. I mån av möjlighet kan rundturen förverkligas som en längre version på första våningen.  

Bokning av rullstolsplatser samt eventuella assistentplatser bör alltid göras på förhand: kontaktuppgifter

           

Eventuella rörelseförhinder bör meddelas på förhand, för att kunna garantera assistans samt hjälpmedel och för att kunna skräddarsy våra tjänster.         

Svartå Slott i sin helhet är ett historiskt område och byggnaderna är restaurerade med hänsyn till ursprunget. Gamla byggnader lämpar sig sällan för rörelsehindrade.         

I slottsparken finns breda grusgångar, omskötta gångvägar mellan byggnaderna, samt smala stigar och broar i omväxlande terräng. Här är det ställvis möjligt att ta sig fram obehindrat.           

Gräsmattorna samt en del gångvägarna kan vid regn vara mjuka och våta samt vid frost även mycket hala.

Blommande parken är i naturligt tillstånd och lämpar sig därför inte för rörelsehindrade.

Parken är mörk under den mörka, snöfria tiden på året.     

Guidade rundturen sker i muséets båda våningar. Trappor till den övre våningen ingen hiss. Trappor även framför slottet, till vilka det kan fås en ramp vid behov och genom förhandsbeställning.  

Rörelsehindrade eller de som använder hjälpmedel, kan delta i den allmänna rundturen på första våningen.            

Till restaurangens ingång är det möjligt att få en ramp över tröskeln. Handikapp anpassad toalett finns i restaurangens entré. Det är möjligt att röra sig begränsat med hjälpmedel i restaurangen.          

I hotellbyggnaden Edelfeldt finns det två enkelrum av vilka det ena passar för rörelsehindrade med assistent. Assistenten kan övernatta i rummet invid.   

Vår personal kan tillfälligt hjälpa till med att komma till rummet, enligt överenskommelse.          

Trappor till Strandbastun. Tröskel till Orangeriet. Bad- samt tvätt utrymmen lämpar sig inte för personer med rörelsehinder som reser ensamma. Bastuutrymmenas wc:n lämpar sig inte för rörelsehindrade.

Fest- samt mötesutrymmet paviljongen i restaurangen lämpar sig för rörelsehindrade. Mötes- samt festutrymmen Stallet och Magasinet går att utrusta med en ramp vid ingången, men utrymmenas toalett är inte handikapp anpassad.

Spånhuset samt den kulinariska akademin lämpar sig inte för rörelsehindrade då de finns i byggnadens andra våningen till vilken man kan ta sig endast hjälp av trappor.

Rullstolsplatser samt assistentplatser bör alltid bokas på förhand: kontaktuppgifter     

På sommarteatern är det möjligt att placera rullstolar framför vid eller vid sidan av läktarplatserna. Förhandsbokning enligt tillgänglighet.

 

Våra allmänna leverans-samt annulleringsvillkor ->