Den i trä byggda herrgården ligger inbäddad i en av de största privata historiska parkerna I Finland. Parken var ursprungligen anlagd i barockstil 1787 men Fridolf Linder förnyade den i slutet av 1800-talet enligt den engelska parkens ideal.

Den i trä byggda herrgården ligger inbäddad i en av de största privata historiska parkerna I Finland. Parken var ursprungligen anlagd i barockstil 1787 men Fridolf Linder förnyade den i slutet av 1800-talet enligt den engelska parkens ideal.

Han lät plantera ett antal för Finland ovanliga exotiska träd från olika delar av världen. Parken ger numera ro för själen med sina vindlande stigar, lusthus, romantiska broar, statyer och unika flytande näckrosspång. Nära parken och slottet finns den gamla bruksmiljön som har sina rötter i järnbrukets första tider under slutet av 1500-talet. Många klassiska hus i gulockra och rödmylla är kvar från dessa tider.