Register- och dataskyddsbeskrivning

Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna

 

1 Registrar

Namn: Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna
Adress: Hållsnäsvägen 89, 10360 Svartå (Raseborg)
Telefon växel: 019 36231

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsidor: www.mustionlinna.fi

 

2 Kontaktperson vid frågor angående registret

Taina Sillander, vice Vd.

Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 044 3623 276

 

3 Registrets namn

Svartå Slotts kund- och bolagsregister

 

4 Syftet med hantering av personinformationen

Svartå Slotts kund- och bolagsregistrets information används för upprätthållandet och utvecklandet av kundkontakter, för statistik- och marknadsföringsundersökningar, fakturering, erbjudande och utförande av tjänster, planering och utvecklandet av affärsplan och för kommunikation och marknadsföring av Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnas tjänster.

 

5 Registrets informationsinnehåll

Information om kunden som Svartå slotts personal har till förfogande, om de är tillgängliga:

-          Namn

-          Förbindelser till företag, utvecklingsprojekt eller organisationer

-          Födelsedatum

-          Kön

-          Hemkommun och land

-          Modersmål

-          Kontaktuppgifter (e-post, address, telefonnummer, fax, e-faktura identifiering)

-          Information angående respons och feedback

-          Fakturor och deras betalnings status

-          Producerade och erbjudna tjänster

-          Kundens dokument och e-post

-          Närvaro vid Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnas tillställningar

-          Marknadsförings meddelanden som skickas till kunden och information angående kontakten

-          Personbeteckning ifall det är definitivt nödvändigt för kundrelations behandling eller lag

 

Information om företaget som Svartå slotts personal har till förfogande, om de är tillgängliga:

 • Namn
 • Adress
 • Företags- och organisationsnummer
 • Bransch och möjlig produkt- och tjänstbeskrivning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personal antal
 • Omsättning
 • Information angående tjänster: t.ex. tjänsternas bruk
 • Info angående kundfeedback: kundernas belåtenhet, kommentarer angående register upprätthållarens tjänster och övrig information som kunden har gett tillstånd till
 • Möjlig information angående fakturering och inkassering

 

6 Källor i enlighet med reglerna

Registret uppdateras under kundförhållandet med information som uppbärs av kunden.
Företagsinformation samlas in, sparas och uppdateras från Handelsregistret. Registerinformation samlas och uppdateras även från företagets offentliga www-sidor, inkommen e-post, genom blanketter, som finns på Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna, och dess samarbetspartrars web-sidor och olika slags kund-, mäss-, och marknadsföringsevenemang.

Företags- och personinformation kan även sparas och uppdateras via Befolkningsregistret och övrig adress-, uppdaterings- eller liknande instans som erbjuder motsvarande service.

 

7 Överlåtelse av informationen enligt reglerna

Kundens(personens) uppgifter överlåtes inte till en tredje part utan samtycke av kunden. Information kan delas med en tredje part för marknadsföring av Svartå slott och tillhanda en samarbetspartner, då det är nödvändigt för kundrelationen eller kundens evenemang. Tillgänglighet till informationen för en tredje part är endast beviljad vid underhåll av informationssystemet, av den tredje parten krävs sekretess och de har inte nyttjanderätt till informationen.

Av företagsinformationen kan överlåtas, i enhetlighet med Handelsregistrets uppgifter, företagets autentiserings- och kontaktuppgifter, som företags- och organisationsnummer, handelsbeteckning och möjliga bifirmor och handelsnamn, hemstad eller kommun från vilken verksamheten leds, post- och besöksadress och övriga kontaktuppgifter, huvudsakliga verksamhetsområde och företagsform. Med samtycke av företaget kan även information om företagets omsättning och personalantal eller produkt- och tjänstebeskrivning, delas med en tredje part.Registrets information kan delas vidare på uppdrag av den registeransvariga, då det är frågan om betaltjänster, databehandling och övriga tjänster som är jämförbara med dem.

 

8 Överföring av information utanför EU och ETA

Informationen överförs inte utanför EU och ETA.

 

9 Grunderna för skydd av registret

- Informationen förvaras i informationssystemen hotellinx och procountor, vilka skyddas med skräddarskyda säkerhetsord och identifieringskoder enligt arbetsbeskrivning och behov, och som endast beviljas till personalen på Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna eller utkontrakterad operatör.

Utöver det förvaras informationen även på webbservern, avsedd för personalen på Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna, som är skyddad med lösenord, och skräddarskytt enligt arbetsbeskrivning och behov. Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna har rätt att använda och överlåta registrerad adressinformation till direktreklam, distansförsäljning och övrig direktmarknadsföring och marknads- och opinionsundersökning, ifall inte kunden förbjuder det. Förbudet skall göras till kontaktuppgifterna som nämns i villkoren.

 

10 Den registerades rättigheter

Den registrerade har:

 1. Rätt till tillgång av information angående den registrerade
 2. Rätt till information angående lagringstid och kriterier för lagring av informationen om den registrerade
 3. Rätt att be om rättelse eller avlägsnande av informationen
 4. Rätt att be om begränsning eller hindra hantering av informationen
 5. Rätt att flytta informationen från ett system till ett annat
 6. Rätt att upphäva medgivande, då det grundar sig på samtycke
 7. Rätt att få information angående huruvida personuppgifterna skall delges enligt lagen eller kontraktet eller kotraktklausulen, och ifall den registrerade är tvungen att delge informationen och vilka konsekvenser det innebär, ifall de inte delges.
 8. Rätt att beklaga ärendet till tillsynsmyndigheten

 

Begäran och förfrågningar skall göras skriftligen och adresseras till register upprätthållarens e-post adress med rubriken ”Svartå Slotts kund- och bolagsregister/Taina Sillander,” adress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller per post till adressen: Taina Sillander, Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna, Hållsnäsvägen 89, 10360 Svartå.

 

 

 

Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

1        Rekisterinpitäjä

Nimi: Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna
Osoite: Hållsnäsintie 89, 10360 Mustio (Raasepori)
Puhelinnumero vaihde: 019 36231

Sähköposti: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kotisivut: www.mustionlinna.fi

 

2        Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taina Sillander, varatoimitusjohtaja

Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna
Sähköposti: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Puhelin: 044 3623 276

 

3        Rekisterin nimi

Mustion Linnan asiakas- ja yritysrekisteri

 

4        Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja yritysrekisterin tietoja käytetään Mustion Linnan asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tilasto- ja markkinatutkimusten suorittamiseen, palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan viestintään ja palveluiden markkinointiin.

 

5        Rekisterin tietosisältö

Asiakashenkilöstä Mustion Linnan henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– sidokset yrityksiin, kehittämishankkeisiin tai järjestöihin
– syntymäaika
– sukupuoli
– asuinkunta ja –maa
– äidinkieli
– yhteystiedot (sähköposti, osoitetiedot, puhelinnumerot, fax, verkkolaskutunnus)
– palautetiedot sekä reklamaatio tiedot
– kirjoitetut laskut ja niiden maksutilanne
– tuotetut ja tarjotut palvelut
– asiakkaan luovuttamat dokumentit sekä sähköpostiviestintä
– osallistuminen Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan tilaisuuksiin
– asiakkaalle lähetetty markkinointiviestintä ja tiedot yhteydenotoista

- sosiaaliturvatunnus (Mikäli tämä on asiakassuhteessa ehdottomasti tarpeellista)


Yrityksistä Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– osoite
– Y-tunnus
– toimiala ja mahdolliset tuote- ja palvelukuvaukset
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– henkilöstömäärä
– liikevaihtoluokka
– palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö
– asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
– mahdolliset laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

 

6        Säännön-mukaiset lähteet

Rekisteriä päivitetään asiakassuhteen aikana asiakkaalta saatavin ja kerättävin tiedoin. Yritystietoja kerätään, talletetaan ja päivitetään Kaupparekisteristä. Rekisteritietoja kerätään ja päivitetään myös yritysten julkisilta www-sivuilta, saapuneista sähköposteista, Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan ja sen yhteistyötahojen verkkosivuilla sijaitsevilla lomakkeilla sekä erilaisissa asiakas-, messu- ja markkinointitapahtumissa. Yritys- ja henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

 

7        Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakashenkilöiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille käytettäväksi ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja saatetaan siirtää kolmansille osapuolille Mustion Linnan markkinointia varten sekä yhteistyökumppaneiden tarpeita varten asiakassuhteen tai asiakastilaisuuden näin vaatiessa. Tietoihin on pääsy kolmansilla osapuolilla vain tietojärjestelmien huoltotarkoituksessa, kolmansilta osapuolilta vaaditaan salassapitoa ja käyttöoikeutta tietoihin ei luovuteta.
Yritystiedoista voidaan luovuttaa Kaupparekisterin tietojen mukaisesti yrityksen tunniste- ja yhteystiedot kuten Y-tunnus, toiminimi ja mahdolliset apu- ja rinnakkaistoiminimet, kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan, posti- ja käyntiosoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot, päätoimiala ja yritysmuoto. Myös yrityksen suostumuksella luovutettavaksi antamia tietoja kuten liikevaihdon ja henkilöstön suuruusluokka tai tuote- ja palvelukuvaukset voidaan luovuttaa eteenpäin.
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa edelleen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten.

 

8        Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9        Rekisterin suojauksen periaatteet

– Tiedot säilytetään tietojärjestelmissä hotellinx cloud sekä procountor, jotka ovat suojattu salasanoin ja räätälöidyt käyttäjätunnukset myönnetään vain Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan henkilökunnalle työtehtävien laajuden ja tarpeellisuuden mukaan. Lisäksi tietoja säilytetään Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan henkilökunnan käyttöön tarkoitetulla verkkolevypalvelimen asemilla, jotka ovat suojattu räätälöidyin salasanoin työtehtävien laajuden ja tarpeellisuuden mukaan. Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnalla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

 

10     Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on:

 1. Oikeus saada pääsy tietoihinsa
 2. Oikeus tietää tietojensa säilytysajasta tai sen määrittämiskriteereistä
 3. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista
 4. Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
 5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 6. Oikeus peruuttaa annettu suostumus, kun käsittely perustuu annettuun suostumukseen
 7. Oikeus saada tieto siitä, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus, onko rekisteröidyn pakko toimittaa tällaiset tiedot ja mitä seurauksia seuraa, jos tietoja ei anneta
 8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Pyynnöt ja tiedustelut tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle sähköpostitse aiheella ”Asiakastietorekisteri/Taina Sillander” osoitteeseen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.tai postite osoitteeseen: Taina Sillander, Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna, Hållsnäsintie 89, 10360 Mustio

 

 

 

Den täckta sommarteatern ligger mitt i Svartå Slotts vackra park i lövträdens skugga, mellan Svartåns strand,
slottsbyggnaden och restaurang Slottskrogen.

 

Pga. den rådande situationen har pjäsen "Kaksi Puuta" flyttats till sommaren 2021.

Det kommer dock att ordnas flere fina konserter på teatern i Svartå under den kommande sommaren!

 

Här kan du bekanta dig med kommande evenemang.

 

 

Sommaren 2021Svartå Slotts sommarteater framför musikkomedin "Kaksi Puuta", med musik av Juha Tapio.

Kaksi Puuta är en rolig historia om kärlek, passion och envishet.
Även om allt var bättre förr, kan det ändå vara bra med lite förändring?

Då två helt olika världar möts, kan man inte undvika konflikter,
men kanske man kan åstadkomma något överraskande och bra genom att vidga sina vyer.

Kaksi Puuta-pjäsen berättar inte om Juha Tapio, utan det är en självständig, humoristisk historia.
Juha Tapio uppträder inte i pjäsen, men hans musik bär historien genom hela pjäsen.

Manus: Osku Valve & Otto Kanerva
Regi: Joonas Suominen
Koreografi: Kia Lehmuskoski

I rollerna: Milana Misic, Sani, Reeta Vestman, Esa Nummela, Jaakko Loukkola
ja Hannamaija Nikander

Liveband.

 

Premiär 30.6.2021.


Förfrågningar och teaterpaketens förhandsbokningar:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +385 (0)19 36231

Då du vill boka endast teaterbiljetter, vänligen kontakta Teatteri Provinssi.
Lippupiste

 

 

 

 

 

Restaurang

Den gemytliga Slottskrogen inbjuder till superba kreationer av vår idérika köksmästare.

Den gemytliga Slottskrogen inbjuder till superba kreationer av vår idérika köksmästare.

Läs mer

Hotell

Svartå Slottshotell i Västra Nyland ligger vackert inbäddat i den lummiga omgivningen runt den historiska Svartån.

Svartå Slottshotell i Västra Nyland ligger vackert inbäddat i den lummiga omgivningen runt den historiska Svartån.

Läs mer

Bröllop & fest

Den unika miljön runt Svartå Slott erbjuder den perfekta omgivningen för att fira en oförglömlig bröllopsfest.

Den unika miljön runt Svartå Slott erbjuder den perfekta omgivningen för att fira en oförglömlig bröllopsfest.

Läs mer

Konferenser

På Svartå Slott finns några av Finlands trivsammaste och mest unika konferensutrymmen.

På Svartå Slott finns några av Finlands trivsammaste och mest unika konferensutrymmen.

Läs mer

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Beställ vårt nyhetsbrev så får du de senaste nyheterna och informationen från Svartå slott!

Leveransvillkor Leverans- och annulleringsvillkor

Sammanställt informationsdokument leverans- och annulleringsvillkor, boknings- och beställningsvillkor.

Parter 1. Ägare/försäljare/resursförvaltning Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott)

Hållsnäsvägen 89, 10360 Svartå +358 19 36231 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisationsnummer 0662963-5 2.

 

Kund/bokare/beställare:

Kunden förbinder sig till att följa dessa villkor vid köp av produkter och tjänster av försäljare Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott).

Villkoren tillämpas på uthyrning, bokning och köp av produkterna och tjänsterna.

 

Boknings- och beställningsvillkor

• Kunden bär ansvaret att bekanta sig med tjänstbeskrivningen och anvisningarna samt villkoren i anslutning till bokningen.

• Bokningen/beställningen som gjorts av kunden är bindande i samband med att beställnings-, boknings-, eller betalningsbekräftelsen har skickats till kundens epostadress.

• Kunden ansvarar i sin helhet för den helhet som han/hon har bokat och som har bekräftats till henne/honom i enlighet med aktuella villkor, samt betalar bokningen enligt valt betalningssätt i enlighet med betalningssättets villkor.

• Beställnings-/boknings-/betalningsbekräftelsen skickas till den av kunden angivna epostadressen.

• Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) ansvarar ej för misslyckad bokning som kunden gjort utan han/hon bör utan dröjsmål vara i kontakt med Svartå Slott för att rätta till situationen.
Svartå Slott kan inte garantera att tjänsten då längre är tillgänglig för bokning. Om tjänsten inte är tillgänglig, erbjuds i mån av möjlighet ett annat objekt eller en annan tidpunkt.
Om bokningen inte kan flyttas till en annan tidpunkt, eller ett annat objekt eller en annan tjänst inte finns tillgänglig, returneras möjligtvis förhandsbetalningen till kunden som han/hon gjort till Oy Svartå Gård Ab.

• Ett bindande köpekontrakt träder i kraft då beställningen bekräftats (beställnings-, boknings- eller betalningsbekräftelse). Annulleringsvillkor Annullering av köpet samt återbetalning

• Produkterna har enligt konsumentskyddslagen 14 dagars returrätt.

• Returrätten är i kraft endast om produkten är i ett skick som motsvarar det ursprungliga.

• Även eventuell produktförpackning bör vara i försäljningsdugligt skick.

• För närmare anvisningar om returneringen vänligen ta kontakt med försäljningen.

• Returrätten gäller inte graverade eller andra individuella produkter, inkvarteringstjänster, restaurangtjänster eller andra tjänster som bokats för specifik tidpunkt.

• Gåvokort kan inte returneras. Annulleringar och ändringar

• Annulleringsdatumet är det datum då Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) har blivit informerad om annulleringen.

• Annulleringar måste alltid bekräftas skriftligt.

• Kunden ansvarar för att annulleringen har skickats i tid.

 

ALLMÄN VILLKOR

- Om kunden annullerar sin bokning eller en del av bokningshelheten, o då det är 30 eller fler dygn till bokningstidens början, debiteras ingenting för annulleringen.

- Om kunden annullerar sin bokning eller en del av bokningshelheten, o då det är 21-29 dygn till bokningstidens början, debiteras 25% av de annullerade produkternas eller preliminärt beställda tjänsternas pris.

- Om kunden annullerar sin bokning eller en del av bokningshelheten, o då det är 14-20 dygn till bokningstidens början, debiteras 50% av de annullerade produkternas eller preliminärt beställda tjänsternas pris.

- Om kunden annullerar sin bokning eller en del av bokningshelheten,o då det är 7-13 dygn till bokningstidens början, debiteras 75% av de annullerade produkternas eller preliminärt beställda tjänsternas pris.

- Om kunden annullerar sin bokning eller en del av bokningshelheten, o då det är 0-6 dygn till bokningstidens början, debiteras 100% av de annullerade produkternas eller preliminärt beställda tjänsternas pris.

 

 

VILLKOR FÖR PRIVATA GRUPPBOKNINGAR

 

- Reservationsavgift 800€ debiteras då reservationen bekräftas. Avgiften returneras inte ifall bokning annuleras, men reservationsavgiften dras av från slutfakturan.

- Om kunden annullerar sin bokning eller en del av bokningshelheten, o då det är 4 månader eller mera till bokningstidens början, debiteras ingenting för annulleringen.

- Om kunden annullerar sin bokning eller en del av bokningshelheten, o då det är 2-4 månader till bokningstidens början, debiteras 50% av de annullerade produkternas eller preliminärt beställda tjänsternas pris.

- Om kunden annullerar sin bokning eller en del av bokningshelheten, o då det är 1-2 månader till bokningstidens början, debiteras 75% av de annullerade produkternas eller preliminärt beställda tjänsternas pris.

- Om kunden annullerar sin bokning eller en del av bokningshelheten,o då det är 0-1 månader till bokningstidens början, debiteras 100% av de annullerade produkternas eller preliminärt beställda tjänsternas pris.

 

 

• För objekt bokade med rabattkod debiteras alltid hela produktpriset oberoende av tidpunkten för annulleringen.

• Ett enskilt hotellrum för en natt samt en enskild bordsreservation för högst 2 personer, eller en kombination av dessa, kan annulleras avgiftsfritt upp till 24 timmar före bokningsdatumet.

• I samband med evenemang kan en bordsreservation annulleras avgiftsfritt upp till 48 timmar före bokningsdatumet, förutsatt att andra villkor inte angivits i bokningsbekräftelsen.
Alla reservationer som inte annullerats debiteras. Annulleringsavgiften och reservationens värde är det pris som angivits för evenemanget, dock alltid minst 39 euro/person.

• I fråga om annulleringsvillkoren är det möjligt för kunden och Svartå Slotts försäljningstjänst att separat och skriftligen kommer överens om undantag. Dessa överenskommelser måste alltid göras skriftligt per e-post samt vara dokumenterade i den via Svartå Slotts försäljningstjänst skickade bokningsbekräftelsen eller beställningen.

• Vid force majeure kan kunden avgiftsfritt säga upp hyres- eller tjänstekontraktet genom att skicka en skriftlig utredning över det inträffade. Ägarens rätt att annullera en bokning

• Vid force majeure kan Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) säga upp hyres- eller tjänstekontraktet. Uppsägningen meddelas kunden utan dröjsmål. Kunden har i detta fall rätt att återfå den betalda summan i sin helhet.

• Kunden kompenseras inte andra eventuella kostnader som uppstått i anslutning till det p.g.a. force majeure uppsagda hyres- eller tjänstekontraktet. Leveransvillkor Användning av objektet

• Kunden har under hyresperioden användningsrätt till objektet och dess utrustning samt till separat definierade tjänster. • Om bokaren upptäcker brister eller annat anmärkningsvärt hos objektet, bör han/hon utan dröjsmål meddela detta till resursförvaltningsansvarig.

• Kunden är under sin vistelse ansvarig för inventarier och apparater som försvunnit eller gått sönder.

• Ifall kunden har lämnat efter sig smuts eller annan oreda som kräver städning utöver det normala, debiterar Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) kostnaderna för den extra städningen i sin helhet, dock minst 50 euro.

• Objektet står till kundens förfogande under den tidsperiod som definierats i bokningsbekräftelsen. Husdjur på Svartå Slott

• Husdjur är välkomna till de av Svartå Slott specifikt utsedda hotellrummen för husdjur.

• Bokaren bär fullt ersättningsansvar för skador som orsakats av husdjuret.

• Husdjuret bör hållas kopplat på Svartå Slotts område.

• Kunden bör på förhand meddela om eventuellt husdjur som medtages.

 

Specialvillkor gällande fordon

 

• För parkering av fordon finns separat markerade områden.

• Man får under incheckningen lämna fordonet framför hotellet trots förbudsskylten, varefter man genast ska flytta fordonet till en angiven parkeringsplats.

• Körhastigheten i parken är högst 30 km/h.

• Fordon får aldrig lämnas oövervakade framför muséet (Slottet), lastbryggan eller sommarteatern, och inte heller på räddningsvägarna.

• Undantagslov gällande fordon avtalas med Svartå Slotts reception.

• Att låta bli att följa reglerna leder till bortförande av fordonet från parkens område på fordonets ägares bekostnad, samt till en ersättning på 200 euro för brytandet av regeln.

• Rörelsehindrade tillåts användning av fordon på Svartå Slotts område samt parkering där enligt anvisning.

• Laddning av elbilar är möjlig mot ersättning på i förhand angivna ställen. Om laddning av elbilar bör alltid meddelas på förhand till Svartå Slotts försäljningstjänst: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Specialvillkor gällande hyresutrymmen och hotellrum

 

• Kunden använder alltid utrymmet, dess möbler och inventarier på eget ansvar.

• Utrymmena bör användas aktsamt och endast för det bruk det är avsett.

• Inventarierna och möblemanget får inte föras ut ur lokalen eller bort från området, ej heller hyras ut till tredje part.

• Kunden bör vid hyresperiodens slut återlämna utrymmet i samma skick som det var vid överlåtelsen, vid överenskommen tidpunkt och på överenskommet sätt. En normal städning ingår i hyran.

• Ifall återlämningen fördröjs ska hyresgästen utan dröjsmål meddela detta till hyresvärden.
Hyresvärden har rätt att debitera hyra för den överskridna tiden.

• Kunden är skyldig att ersätta skador på utrymmets möblemang som orsakats p.g.a. oaktsam eller felaktig hantering under hyresperioden, samt kostnader relaterade till detta.

• Kunden är skyldig att ersätta under hyresperioden förstörda eller försvunna möbler eller utrustning till dess nyinköpspris, såvida det beror på kundens slarv eller felaktiga hantering.

• Kunden ansvarar för följandet av transport-, säkerhets- och andra regler.

• Kunden är skyldig att meddela alla på möblemanget, i inventarierna, samt på redskapen förekommande fel.

• Hyresvärden ansvarar för reparationsåtgärder på möblemanget samt kostnader som uppstått pga. normalt slitage.

• Hyresvärden ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta kostnader och skador som orsakats hyresgästen p.g.a. dennes användning eller söndrande av möblemang eller inventarier.

• Hyresvärden förbinder sig inte att ersätta av kunden söndrade hyresobjekt, inventarier eller möbler med nya, och inte heller att ersätta direkta eller indirekta kostnader som uppstått.

 

Nycklar

 

• Nycklarna till hyresrummet eller annan hyreslokal överlåts i samband med incheckningen, eller i undantagssituationer på i förhand överenskommet sätt.

• Konferens- eller festlokalens nyckel överlåts vid Svartå Slotts reception till kontaktpersonen mot kvittering.
Både överlåtaren och mottagaren av nyckeln kvitterar nyckeln i kvitteringsformuläret.

• Nycklar får inte ges till utomstående/tredje part.

• Kunden returnerar objektets nycklar enligt givna instruktioner. Som standard returneras nyckeln i slutet av hyresperioden till receptionen varifrån den avhämtades i början av hyresperioden.

• Av försvunnen eller oåterlämnad nyckel har ägaren rätt att uppbära alla kostnader i sin helhet som uppstått till följd av nyckelkopiering eller utbyte av lås.

• Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) har rätt att kräva minst 150 euro i ersättning om man blir tvungen att låsa upp ett hyresobjekt utanför receptionens öppethållningstider p.g.a. försvunnen eller inlåst nyckel.

 

Ersättande av skador

 

• Kunden är skyldig att ersätta företaget Oy Svartå Gård Ab skador som han/hon orsakat ett objekt.

• Bokaren är ansvarig även för andra gästande personer och skador förorsakade av dem under hyresperioden. Reklamationer

• Eventuella reklamationer skall alltid göras så fort som möjligt då problemet uppkommit.

• I det fall att man inte kommer till en tillfredsställande lösning eller om det gäller ett ersättningskrav, bör reklamationen skickas skriftligen inom två veckor efter att hyresperioden avslutats.

• Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) strävar efter att behandla reklamationen så fort som möjligt, dock senast inom en månads tid.

• Om kunden och Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) inte når samförstånd, kan kunden föra ärendet vidare till konsumenttvistenämnden för behandling. Betalningsvillkor

• I leveranskostnaderna inkluderas post- och förpackningskostnader. Du kan kontrollera leveranskostnaderna i nätbutiken då du valt inköpskorgens betalnings- och leveranssätt.

• Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) använder i sina tjänster pålitliga och säkra betalningsförmedlingsinstanser.

• Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) lagrar inte vid något tillfälle kreditkortsuppgifter.

• Bankförbindelse- och betalningsuppgifter förvaras i bokföringssystemet Procountor samt i bokningssystemet Hotellinx, som bägge skyddas med lösenord.

• Kunden förbinder sig att följa villkoren gällande det valda betalningssättet.

• Betalning med faktura o Faktura finns bara som alternativ för företag och samfund. I undantagsfall är fakturering i efterhand till privatperson möjlig, då detta överenskommits separat och på förhand skriftligen. o Om fakturering skall alltid skriftligen avtalas på förhand med vår försäljningstjänst. o Fakturan skall betalas senast på utsatt förfallodag. o Om fakturan för det bokade objektet eller produkten inte är betald senast på förfallodagen annulleras bokningen och objektet återgår till försäljning.

• Som betalningsförmedling i nätbutiken fungerar Maksukaista (Paybyway Oy, organisationsnummer 2486559-4), som är registrerat i det av Finansinspektionen upprätthållna betalningsinstansregistret.
På kontoutdraget och på fakturan står Maksukaista/Paybyway Oy som betalningsmottagare.
Maksukaista förmedlar betalningarna till nätförsäljaren. Betalningen är säker, eftersom all information rörande betalningen förmedlas via en hemlig förbindelse så att ingen utomstående instans ser betalningsdata. Köpet sker mellan nätbutikens kund och nätbutiken. Alla skyldigheter rörande köpet ligger på nätbutikens ansvar.
Paybyway Oy, fo-nummer: 2486559-4 Laserkatu 6 53850 Villmanstrand Telefon: 029 300 5050 E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

• Om betalningshändelsen inte har gått igenom vid bokningstillfället, behandlar Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) inte beställningen. Allmänna villkor

• Priserna i nätbutiken innehåller mervärdesskatt.

• Vi tillämpar dynamisk prissättning på uthyrningsobjekten. Priserna är beroende av tidpunkt och varierar varje månad, vecka och dag.

• Vi säljer produkter till myndiga privatpersoner och till företagskunder.

• Vi förbehåller oss rätten till ändringar i priserna.

• Kunden svarar för att de uppgifter han/hon gett är riktiga.

• Oy Svartå Gård Ab (Svartå Slott) har rätt att använda och överlåta registrerade adressuppgifter för direktreklam, distansförsäljning, och till annan direktmarknadsföring samt till marknads- och opinionsundersökningar, såvida inte kunden förbjudit detta. Ett förbud kan göras via kontaktuppgifterna som nämnts i villkoren.

• Vi förbehåller oss rätten att ändra våra leveransvillkor. Kunden bör bekanta sig med respektive aktuella leveransvillkor före beställningen.

Skapad: 8.11.2017 Ändrad 3.12.2018 och 2.4.2020

 

Adress:   Hållsnäsvägen 89
10360 Svartå
Finland
E-post:   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon:   +358-19-36-231

Du kan skicka ett meddelande till oss med formuläret nedan

 

Tack för ditt meddelande!

Det mycket omtyckta Slottskrogen i Svartå Slotts park, utvidgas med en unik festpaviljong.

Tack vare utvidgningen, som blir klar under våren 2017, kan den historiska restaurang Slottskrogen betjäna växande bröllops-, fest- och konferens sällskap i framtiden.

Läs mera

Svartå Slott är en av Finlands mest berömda herrgårdar med en mer än 200-årig fascinerande historia.

Museet I Svartå Slott beskriver platsens långa historia. Interiören är pietetsfullt restaurerad med sina rikliga målningar, dekorerade kakelugnar och sin gustavianska inredning med restaurerade originalgolv.

Läs mera

Svartå Slotts nya paviljong öppnade i maj 2017. Paviljongen rymmer 110 personer och kan användas för bland annat bröllop, släktmiddagar, andra fester samt konferenser.

Svartå Slotts nya paviljong öppnade i maj 2017. Paviljongen rymmer 110 personer och kan användas för bland annat bröllop, släktmiddagar, andra fester samt konferenser.

Fester och konferenser utgör en viktig del av den kulturhistoriskt värdefulla platsens verksamhet. Paviljongen är byggd i anslutning till restaurang Slottskrogen, som har plats för ca 70 gäster. Också Slottskrogen har genomgått en grundlig renovering som värnat om den nygotiska byggnadens atmosfär. Slottskrogens förnyade utrymmen erbjuder i sin helhet fantastiska möjligheter att ordna tillställningar för upp till 180 personer.

Expansionsprojektet genomfördes i gott samarbete med Museiverket och Raseborgs Byggnadstillsynsverk. NTM-centralen stödde Paviljongprojektet med 200.000 € i syfte att gynna tillväxt och utveckling av Raseborgsregionen.

Svartå Slotts nya paviljong öppnade i maj 2017. Paviljongen rymmer 110 personer och kan användas för bland annat bröllop, släktmiddagar, andra fester samt konferenser. Svartå Slotts nya paviljong öppnade i maj 2017. Paviljongen rymmer 110 personer och kan användas för bland annat bröllop, släktmiddagar, andra fester samt konferenser.

Se fler bilder från projektet (Facebook).