Register- och dataskyddsbeskrivning

Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna

 

1 Registrar

Namn: Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna
Adress: Hållsnäsvägen 89, 10360 Svartå (Raseborg)
Telefon växel: 019 36231

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hemsidor: www.mustionlinna.fi

 

2 Kontaktperson vid frågor angående registret

Taina Sillander, vice Vd.

Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Telefon: 044 3623 276

 

3 Registrets namn

Svartå Slotts kund- och bolagsregister

 

4 Syftet med hantering av personinformationen

Svartå Slotts kund- och bolagsregistrets information används för upprätthållandet och utvecklandet av kundkontakter, för statistik- och marknadsföringsundersökningar, fakturering, erbjudande och utförande av tjänster, planering och utvecklandet av affärsplan och för kommunikation och marknadsföring av Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnas tjänster.

 

5 Registrets informationsinnehåll

Information om kunden som Svartå slotts personal har till förfogande, om de är tillgängliga:

-          Namn

-          Förbindelser till företag, utvecklingsprojekt eller organisationer

-          Födelsedatum

-          Kön

-          Hemkommun och land

-          Modersmål

-          Kontaktuppgifter (e-post, address, telefonnummer, fax, e-faktura identifiering)

-          Information angående respons och feedback

-          Fakturor och deras betalnings status

-          Producerade och erbjudna tjänster

-          Kundens dokument och e-post

-          Närvaro vid Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnas tillställningar

-          Marknadsförings meddelanden som skickas till kunden och information angående kontakten

-          Personbeteckning ifall det är definitivt nödvändigt för kundrelations behandling eller lag

 

Information om företaget som Svartå slotts personal har till förfogande, om de är tillgängliga:

 • Namn
 • Adress
 • Företags- och organisationsnummer
 • Bransch och möjlig produkt- och tjänstbeskrivning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personal antal
 • Omsättning
 • Information angående tjänster: t.ex. tjänsternas bruk
 • Info angående kundfeedback: kundernas belåtenhet, kommentarer angående register upprätthållarens tjänster och övrig information som kunden har gett tillstånd till
 • Möjlig information angående fakturering och inkassering

 

6 Källor i enlighet med reglerna

Registret uppdateras under kundförhållandet med information som uppbärs av kunden.
Företagsinformation samlas in, sparas och uppdateras från Handelsregistret. Registerinformation samlas och uppdateras även från företagets offentliga www-sidor, inkommen e-post, genom blanketter, som finns på Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna, och dess samarbetspartrars web-sidor och olika slags kund-, mäss-, och marknadsföringsevenemang.

Företags- och personinformation kan även sparas och uppdateras via Befolkningsregistret och övrig adress-, uppdaterings- eller liknande instans som erbjuder motsvarande service.

 

7 Överlåtelse av informationen enligt reglerna

Kundens(personens) uppgifter överlåtes inte till en tredje part utan samtycke av kunden. Information kan delas med en tredje part för marknadsföring av Svartå slott och tillhanda en samarbetspartner, då det är nödvändigt för kundrelationen eller kundens evenemang. Tillgänglighet till informationen för en tredje part är endast beviljad vid underhåll av informationssystemet, av den tredje parten krävs sekretess och de har inte nyttjanderätt till informationen.

Av företagsinformationen kan överlåtas, i enhetlighet med Handelsregistrets uppgifter, företagets autentiserings- och kontaktuppgifter, som företags- och organisationsnummer, handelsbeteckning och möjliga bifirmor och handelsnamn, hemstad eller kommun från vilken verksamheten leds, post- och besöksadress och övriga kontaktuppgifter, huvudsakliga verksamhetsområde och företagsform. Med samtycke av företaget kan även information om företagets omsättning och personalantal eller produkt- och tjänstebeskrivning, delas med en tredje part.Registrets information kan delas vidare på uppdrag av den registeransvariga, då det är frågan om betaltjänster, databehandling och övriga tjänster som är jämförbara med dem.

 

8 Överföring av information utanför EU och ETA

Informationen överförs inte utanför EU och ETA.

 

9 Grunderna för skydd av registret

- Informationen förvaras i informationssystemen hotellinx och procountor, vilka skyddas med skräddarskyda säkerhetsord och identifieringskoder enligt arbetsbeskrivning och behov, och som endast beviljas till personalen på Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna eller utkontrakterad operatör.

Utöver det förvaras informationen även på webbservern, avsedd för personalen på Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna, som är skyddad med lösenord, och skräddarskytt enligt arbetsbeskrivning och behov. Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna har rätt att använda och överlåta registrerad adressinformation till direktreklam, distansförsäljning och övrig direktmarknadsföring och marknads- och opinionsundersökning, ifall inte kunden förbjuder det. Förbudet skall göras till kontaktuppgifterna som nämns i villkoren.

 

10 Den registerades rättigheter

Den registrerade har:

 1. Rätt till tillgång av information angående den registrerade
 2. Rätt till information angående lagringstid och kriterier för lagring av informationen om den registrerade
 3. Rätt att be om rättelse eller avlägsnande av informationen
 4. Rätt att be om begränsning eller hindra hantering av informationen
 5. Rätt att flytta informationen från ett system till ett annat
 6. Rätt att upphäva medgivande, då det grundar sig på samtycke
 7. Rätt att få information angående huruvida personuppgifterna skall delges enligt lagen eller kontraktet eller kotraktklausulen, och ifall den registrerade är tvungen att delge informationen och vilka konsekvenser det innebär, ifall de inte delges.
 8. Rätt att beklaga ärendet till tillsynsmyndigheten

 

Begäran och förfrågningar skall göras skriftligen och adresseras till register upprätthållarens e-post adress med rubriken ”Svartå Slotts kund- och bolagsregister/Taina Sillander,” adress: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller per post till adressen: Taina Sillander, Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna, Hållsnäsvägen 89, 10360 Svartå.

 

 

 

Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

1        Rekisterinpitäjä

Nimi: Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna
Osoite: Hållsnäsintie 89, 10360 Mustio (Raasepori)
Puhelinnumero vaihde: 019 36231

Sähköposti: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kotisivut: www.mustionlinna.fi

 

2        Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taina Sillander, varatoimitusjohtaja

Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna
Sähköposti: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Puhelin: 044 3623 276

 

3        Rekisterin nimi

Mustion Linnan asiakas- ja yritysrekisteri

 

4        Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja yritysrekisterin tietoja käytetään Mustion Linnan asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tilasto- ja markkinatutkimusten suorittamiseen, palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan viestintään ja palveluiden markkinointiin.

 

5        Rekisterin tietosisältö

Asiakashenkilöstä Mustion Linnan henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– sidokset yrityksiin, kehittämishankkeisiin tai järjestöihin
– syntymäaika
– sukupuoli
– asuinkunta ja –maa
– äidinkieli
– yhteystiedot (sähköposti, osoitetiedot, puhelinnumerot, fax, verkkolaskutunnus)
– palautetiedot sekä reklamaatio tiedot
– kirjoitetut laskut ja niiden maksutilanne
– tuotetut ja tarjotut palvelut
– asiakkaan luovuttamat dokumentit sekä sähköpostiviestintä
– osallistuminen Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan tilaisuuksiin
– asiakkaalle lähetetty markkinointiviestintä ja tiedot yhteydenotoista

- sosiaaliturvatunnus (Mikäli tämä on asiakassuhteessa ehdottomasti tarpeellista)


Yrityksistä Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– osoite
– Y-tunnus
– toimiala ja mahdolliset tuote- ja palvelukuvaukset
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– henkilöstömäärä
– liikevaihtoluokka
– palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö
– asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
– mahdolliset laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

 

6        Säännön-mukaiset lähteet

Rekisteriä päivitetään asiakassuhteen aikana asiakkaalta saatavin ja kerättävin tiedoin. Yritystietoja kerätään, talletetaan ja päivitetään Kaupparekisteristä. Rekisteritietoja kerätään ja päivitetään myös yritysten julkisilta www-sivuilta, saapuneista sähköposteista, Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan ja sen yhteistyötahojen verkkosivuilla sijaitsevilla lomakkeilla sekä erilaisissa asiakas-, messu- ja markkinointitapahtumissa. Yritys- ja henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

 

7        Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakashenkilöiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille käytettäväksi ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja saatetaan siirtää kolmansille osapuolille Mustion Linnan markkinointia varten sekä yhteistyökumppaneiden tarpeita varten asiakassuhteen tai asiakastilaisuuden näin vaatiessa. Tietoihin on pääsy kolmansilla osapuolilla vain tietojärjestelmien huoltotarkoituksessa, kolmansilta osapuolilta vaaditaan salassapitoa ja käyttöoikeutta tietoihin ei luovuteta.
Yritystiedoista voidaan luovuttaa Kaupparekisterin tietojen mukaisesti yrityksen tunniste- ja yhteystiedot kuten Y-tunnus, toiminimi ja mahdolliset apu- ja rinnakkaistoiminimet, kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan, posti- ja käyntiosoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot, päätoimiala ja yritysmuoto. Myös yrityksen suostumuksella luovutettavaksi antamia tietoja kuten liikevaihdon ja henkilöstön suuruusluokka tai tuote- ja palvelukuvaukset voidaan luovuttaa eteenpäin.
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa edelleen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten.

 

8        Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9        Rekisterin suojauksen periaatteet

– Tiedot säilytetään tietojärjestelmissä hotellinx cloud sekä procountor, jotka ovat suojattu salasanoin ja räätälöidyt käyttäjätunnukset myönnetään vain Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan henkilökunnalle työtehtävien laajuden ja tarpeellisuuden mukaan. Lisäksi tietoja säilytetään Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan henkilökunnan käyttöön tarkoitetulla verkkolevypalvelimen asemilla, jotka ovat suojattu räätälöidyin salasanoin työtehtävien laajuden ja tarpeellisuuden mukaan. Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnalla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

 

10     Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on:

 1. Oikeus saada pääsy tietoihinsa
 2. Oikeus tietää tietojensa säilytysajasta tai sen määrittämiskriteereistä
 3. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista
 4. Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
 5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 6. Oikeus peruuttaa annettu suostumus, kun käsittely perustuu annettuun suostumukseen
 7. Oikeus saada tieto siitä, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus, onko rekisteröidyn pakko toimittaa tällaiset tiedot ja mitä seurauksia seuraa, jos tietoja ei anneta
 8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Pyynnöt ja tiedustelut tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle sähköpostitse aiheella ”Asiakastietorekisteri/Taina Sillander” osoitteeseen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.tai postite osoitteeseen: Taina Sillander, Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna, Hållsnäsintie 89, 10360 Mustio

 

 

 

Den täckta sommarteatern ligger mitt i Svartå Slotts vackra park i lövträdens skugga, mellan Svartåns strand,
slottsbyggnaden och restaurang Slottskrogen.

 

Pga. den rådande situationen har pjäsen "Kaksi Puuta" flyttats till sommaren 2021.

Det kommer dock att ordnas flere fina konserter på teatern i Svartå under den kommande sommaren!

 

Här kan du bekanta dig med kommande evenemang.

 

 

Sommaren 2021Svartå Slotts sommarteater framför musikkomedin "Kaksi Puuta", med musik av Juha Tapio.

Kaksi Puuta är en rolig historia om kärlek, passion och envishet.
Även om allt var bättre förr, kan det ändå vara bra med lite förändring?

Då två helt olika världar möts, kan man inte undvika konflikter,
men kanske man kan åstadkomma något överraskande och bra genom att vidga sina vyer.

Kaksi Puuta-pjäsen berättar inte om Juha Tapio, utan det är en självständig, humoristisk historia.
Juha Tapio uppträder inte i pjäsen, men hans musik bär historien genom hela pjäsen.

Manus: Osku Valve & Otto Kanerva
Regi: Joonas Suominen
Koreografi: Kia Lehmuskoski

I rollerna: Milana Misic, Sani, Reeta Vestman, Esa Nummela, Jaakko Loukkola
ja Hannamaija Nikander

Liveband.

 

Premiär 30.6.2021.


Förfrågningar och teaterpaketens förhandsbokningar:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +385 (0)19 36231

Då du vill boka endast teaterbiljetter, vänligen kontakta Teatteri Provinssi.
Lippupiste