Register and data protection privacy policy of Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna


1. Registrar

Name: Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna
Address: Hållsnäsintie 89, 10360 Mustio (Raasepori)
Telephone: +358 19 36231

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Home page: www.mustionlinna.fi

 


2. Contact person regarding the register

Taina Sillander, General Deputy Manager

Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: +358 44 3623 276

 

3. Name of the register

Svartå Manor´s customer and company register

 

4. Purpose of handling of personal data

Customer and company information is used for handling, maintaining and developing of client relations, statistics and market research, for providing services and productions, for planning of business strategies and development and of marketing of Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna communications and services.

 

5. Information content in the registerInformation regarding a customer, which the staff of Svartå manor will have available, if applicable, are as follows:

– name
– linkage to companies, development projects or organizations
– date of birth
– gender
– place of residence, municipality and country
– native language
– contact information (e-mail, address, telephone number, fax, e-ID)
– feedback and complaint information
– written invoice and the status of the payment of the invoice
– services produced and offered
– documents released by the customer and e-mails
– attendance at Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna occasions
– information regarding marketing communication sent to the customer and contacts

- Social security number (If needed by law or absolutely needed for taking care of the customer relation) 

 

Information regarding companies, which the staff of Svartå manor will have available, if applicable, are as follows:

- name
- address
- business ID
- branch of business and possible product- and service descriptions
- e-mail address
- telephone number
- number of personnel
- revenue
- information regarding services, for instance, the use of services
- customer feedback: information regarding customer feedback and comments about the registrar’s services and other information gathered with the approval of the client
- possible information regarding invoice and outstanding account

 

6. Sources according to norms

The register is updated during the customer relationship with information gathered from and about the customer. Company information is gathered, stored and updated from the Trade Register. Register information is also gathered and updated from public company www-pages, e-mails, forms from Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna and their collaborating partners webpages and from various customer-, fair- and marketing events. Company and personal information can also be gathered, stored and updated from the Civil registry and other address-, update- or registers, which offers similar services.

 

7. Regulated handovers of information

The customers information is not handed over to a third party without the consent of the customer. Information may be transferred to a third party for marketing of Mustion Linna and when the collaborating partner needs the information to manage the customer relations or the event. Access to the information and data, for a third party is, is only allowed in cases of maintenance, a contract of disclosure is required from the third party and the use of the data is denied.
From the company information may be handed over, in agreement with the trade register´s information, information such as the company’s authentication and contact information, Business ID and organisation number, trade register number and possible side-businesses and trade names, the place from which the company is led, post and visiting address and other contact information. With the consent of the company information regarding the company’s turnover and number of personnel or product and service description may be given to a third part.

 

8. The transfer of data outside of the EU and ETA

The data is not transferred outside of the EU or ETA.

 

9. The principals of the protection of the register

The data is stored in the data systems hotellinx cloud and procountor which are protected with personal tailormade passwords based on the jobdiscription and exact need and which are only granted to the employees of Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna or outsourced service provider. The data is also stored on Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna’s web server stations, which are protected with passwords based on employees jobdiscription and exact need. Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna has the right to use or pass on registered address information for direct advertising, distance sales and other direct advertising and marketing- and opinion polls, unless the customer prohibits this. The prohibition must be made to the contact information mentioned in the terms.

 

10. Rights of the registrar

The registrar has:

1. A right to access all information about the registrar.
2. A right to know how long the data will be stored for and the criteria’s of storing the data.
3. A right to ask for correction or removal of data.
4. A right to ask for restrictions of the handling or oppose the handling
5. A right to move the data to another system.
6. A right to cancel the agreement, when the handling is based upon that.
7. A right to know on what grounds personal information is gathered, is it due to legal, contract or contract-based requirement, and is it obligatory to provide such information and possible consequences if the data is not given.
8. A right to make a complaint to the supervisory authority.

 

Requests and inquiries must be made in writing and addressed to registrar by e-mail with the subject "Customer register/Taina Sillander" to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or by mail to the address:Taina Sillander, Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna, Hållsnäsintie 89, 10360 Mustio

 

Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

1        Rekisterinpitäjä

Nimi: Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna
Osoite: Hållsnäsintie 89, 10360 Mustio (Raasepori)
Puhelinnumero vaihde: 019 36231

Sähköposti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kotisivut: www.mustionlinna.fi

 

2        Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taina Sillander, varatoimitusjohtaja

Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna
Sähköposti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Puhelin: 044 3623 276

 

3        Rekisterin nimi

Mustion Linnan asiakas- ja yritysrekisteri

 

4        Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja yritysrekisterin tietoja käytetään Mustion Linnan asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tilasto- ja markkinatutkimusten suorittamiseen, palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan viestintään ja palveluiden markkinointiin.

 

5        Rekisterin tietosisältö

Asiakashenkilöstä Mustion Linnan henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– sidokset yrityksiin, kehittämishankkeisiin tai järjestöihin
– syntymäaika
– sukupuoli
– asuinkunta ja –maa
– äidinkieli
– yhteystiedot (sähköposti, osoitetiedot, puhelinnumerot, fax, verkkolaskutunnus)
– palautetiedot sekä reklamaatio tiedot
– kirjoitetut laskut ja niiden maksutilanne
– tuotetut ja tarjotut palvelut
– asiakkaan luovuttamat dokumentit sekä sähköpostiviestintä
– osallistuminen Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan tilaisuuksiin
– asiakkaalle lähetetty markkinointiviestintä ja tiedot yhteydenotoista

- sosiaaliturvatunnus (Mikäli tämä on asiakassuhteessa ehdottomasti tarpeellista)


Yrityksistä Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– osoite
– Y-tunnus
– toimiala ja mahdolliset tuote- ja palvelukuvaukset
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– henkilöstömäärä
– liikevaihtoluokka
– palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö
– asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
– mahdolliset laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

 

6        Säännön-mukaiset lähteet

Rekisteriä päivitetään asiakassuhteen aikana asiakkaalta saatavin ja kerättävin tiedoin. Yritystietoja kerätään, talletetaan ja päivitetään Kaupparekisteristä. Rekisteritietoja kerätään ja päivitetään myös yritysten julkisilta www-sivuilta, saapuneista sähköposteista, Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan ja sen yhteistyötahojen verkkosivuilla sijaitsevilla lomakkeilla sekä erilaisissa asiakas-, messu- ja markkinointitapahtumissa. Yritys- ja henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

 

7        Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakashenkilöiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille käytettäväksi ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja saatetaan siirtää kolmansille osapuolille Mustion Linnan markkinointia varten sekä yhteistyökumppaneiden tarpeita varten asiakassuhteen tai asiakastilaisuuden näin vaatiessa. Tietoihin on pääsy kolmansilla osapuolilla vain tietojärjestelmien huoltotarkoituksessa, kolmansilta osapuolilta vaaditaan salassapitoa ja käyttöoikeutta tietoihin ei luovuteta.
Yritystiedoista voidaan luovuttaa Kaupparekisterin tietojen mukaisesti yrityksen tunniste- ja yhteystiedot kuten Y-tunnus, toiminimi ja mahdolliset apu- ja rinnakkaistoiminimet, kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan, posti- ja käyntiosoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot, päätoimiala ja yritysmuoto. Myös yrityksen suostumuksella luovutettavaksi antamia tietoja kuten liikevaihdon ja henkilöstön suuruusluokka tai tuote- ja palvelukuvaukset voidaan luovuttaa eteenpäin.
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa edelleen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten.

 

8        Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9        Rekisterin suojauksen periaatteet

– Tiedot säilytetään tietojärjestelmissä hotellinx cloud sekä procountor, jotka ovat suojattu salasanoin ja räätälöidyt käyttäjätunnukset myönnetään vain Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan henkilökunnalle työtehtävien laajuden ja tarpeellisuuden mukaan. Lisäksi tietoja säilytetään Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan henkilökunnan käyttöön tarkoitetulla verkkolevypalvelimen asemilla, jotka ovat suojattu räätälöidyin salasanoin työtehtävien laajuden ja tarpeellisuuden mukaan. Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnalla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

 

10     Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on:

 1. Oikeus saada pääsy tietoihinsa
 2. Oikeus tietää tietojensa säilytysajasta tai sen määrittämiskriteereistä
 3. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista
 4. Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
 5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 6. Oikeus peruuttaa annettu suostumus, kun käsittely perustuu annettuun suostumukseen
 7. Oikeus saada tieto siitä, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus, onko rekisteröidyn pakko toimittaa tällaiset tiedot ja mitä seurauksia seuraa, jos tietoja ei anneta
 8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Pyynnöt ja tiedustelut tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle sähköpostitse aiheella ”Asiakastietorekisteri/Taina Sillander” osoitteeseen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.tai postite osoitteeseen: Taina Sillander, Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna, Hållsnäsintie 89, 10360 Mustio

 

 

Osapuolet

 

1.    Omistaja/myyjä/varaustenhallinta:

Oy Svartå Gård Ab (Mustion Linna)

Hållsnäsintie 89, 10360 Mustio

+358 19 36231

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Y-tunnus 0662963-5

 


2.    Asiakas/varaaja/tilaaja:

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja myyjältä Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna.
Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin.

Varaus- ja tilausehdot

 • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu palvelukuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Alustavia varauksia tehdään ainoastaan erillisen sopimuksen mukaan kirjallisesti. Varaukset voidaan saattaa voimaan vasta kun kirjallinen varauspyyntö on vastaanotettu. Alustavat varaukset ja varauksen yhteyteen tehdyt erilliset kiintiövaraukset tulee vahvistaa erikseen kirjallisesti sovittuun päivään mennessä. Mikäli varauksia ei vahvisteta sovittuun ajankohtaan mennessä, vapautetaan kapasiteetti sekä palvelut varauksesta.
 • Asiakkaan tekemä varaus tai tilaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-, varaus- tai maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas vastaa kokonaisuudessan siitä kokonaisuudesta, jonka hän on varannut ja joka hänelle on vahvistettu näitä ehtoja soveltaen ja maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Tilausvahvistus/ varausvahvistus / maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna ei vastaa asiakkaan puolelta tehdystä epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Mustion Linnaan tilanteen korjaamiseksi. Mustion Linna ei anna takuuta siitä, että palvelu on tässä tilanteessa yhä varattavissa. Mikäli palvelu ei ole tässä tapauksessa varattavissa, tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta tai toista ajankohtaa. Mikäli varausta ei voida siirtää toiseen ajankohtaan, eikä toista kohdetta tai palvelua ole saatavilla, palautetaan asiakkaalle mahdollisesti asiakkaan Oy Svartå Gård AB:lle suorittama ennakkomaksu.
 • Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/varausvahvistus/maksuvahvistus).
 • Varausmaksu 500€ veloitetaan kaikista uusien asiakkaiden ryhmävarauksista yli 24 henkilöä, jotka tehdään yli 6kk ennen varausajankohtaa. Varausmaksua ei palauteta peruutustilanteissa mutta hyvitetään loppulaskulla tilaisuuden toteutuessa.
 • Yksityisissä ryhmä- ja pakettivarauksissa yli 12 henkilöä, veloitetaan varausmaksu 500€ varauksen vahvistamisen yhteydessä varausajankohdasta riippumatta. Varausmaksua ei palauteta peruutustilanteissa mutta hyvitetään loppulaskulla tilaisuuden toteutuessa.
 • Yksityisissä ryhmä- ja pakettivarauksissa yli 12 henkilöä, veloitetaan 50% ennakkoon tilattujen palveluiden arvosta noin 2-3 kuukautta ennen varausajankohtaa. Tätä ennakkolaskua ei palauteta peruutustilanteissa mutta summa vähennetään loppulaskusta tilaisuuden toteuduttua.

 
Kaupan peruutus ja palauttaminen

 • Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.
 • Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.
 • Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.
 • Ole yhteydessä myyntiin tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.
 • Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita, majoituspalveluja, ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.
 • Lahjakorteilla ei ole palautusoikeutta.

 

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna on saanut tiedon peruutuksesta.
 • Peruutukset on aina vahvistettava kirjallisesti.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa, tai osan varauksen kokonaisuudesta,
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 60 vrk tai enemmän, ei peruutuksesta veloiteta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 42-59 vrk, peritään 10% peruutettavien tuotteiden tai ennakkoon tilattujen palveluiden hinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 35-41 vrk, peritään 15% peruutettavien tuotteiden tai ennakkoon tilattujen palveluiden hinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 28-34 vrk, peritään 20% peruutettavien tuotteiden tai ennakkoon tilattujen palveluiden hinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 21-27 vrk, peritään 25% peruutettavien tuotteiden tai ennakkoon tilattujen palveluiden hinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 14-20 vrk, peritään 50% peruutettavien tuotteiden tai ennakkoon tilattujen palveluiden hinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 7-13 vrk, peritään 75% peruutettavien tuotteiden tai ennakkoon tilattujen palveluiden hinnasta.
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 0-6 vrk, peritään 100% peruutettavien tuotteiden tai ennakkoon tilattujen palveluiden hinnasta.
 • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko tuotehinta riippumatta peruutusajankohdasta.
 • Yksittäinen hotellihuone yhdelle yölle sekä yksittäinen pöytävaraus enintään 2 henkilölle tai näiden yhdistelmä, voidaan peruuttaa veloituksetta 24 tuntia ennen varausajankohtaa.
 • Peruutusehdoissa voidaan tehdä poikkeavia sopimuksia erikseen kirjallisesti sopimalla asiakkaan sekä Mustion Linnan myyntipalvelun välillä. Nämä poikkeavat sopimukset on aina tehtävä kirjallisesti sähköpostin välityksellä sekä olla kirjattuna Mustion Linnan myyntipalvelun kautta lähetetyssä varausvahvistuksessa tai tilausmääräyksessä.
 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi asiakas irtisanoa veloituksetta vuokra- tai palvelusopimuksen lähettämällä kirjallisen selvityksen tapahtuneesta.

 

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna irtisanoa vuokra- tai palvelusopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

 

Toimitusehdot

 


Kohteen käyttö

 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.
 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.
 • Asiakas on vastuussa vierailunsa aikana kohteessa hajonneista tai hävinneestä irtaimistosta ja laitteista.
 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteeseen normaaliin siivoukseen kuulumatonta ylimääräistä siivottavaa, laskuttaa Oy Svartå Gård Ab (Mustion Linna) kohteen ylimääräisestä siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti kuitenkin vähintään 50 euroa.
 • Kohde on asiakkaan käytössä varausvahvistuksessa määriteltynä aikana.

 

Lemmikkieläimet Mustion Linnassa

 • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.
 • Lemmikkieläimet ovat tervetulleita Mustion Linnan erikseen määriteltyihin hotellin lemmikkihuoneisiin
 • Lemmikeistä on ilmoitettava ennakkoon
 • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä Mustion Linnan alueella.

 

Ajoneuvoja koskevat erityisehdot

 

Vuokratiloja sekä majoitushuoneita koskevat erityisehdot

 • Asiakas käyttää tilaa, sen kalusteita ja irtaimistoa aina omalla vastuullaan.
 • Tiloja tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön.
 • Irtaimistoa tai kalustoa ei saa viedä ulos tilasta tai pois maasta, eikä vuokrata edelleen.
 • Asiakkaan tulee palauttaa tila vuokrakauden päättyessä sovittuun aikaan ja sovitusti, samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Normaali siivous sisältyy vuokraan.
 • Vuokralle ottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralle antajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralle antajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta vuokraa.
 • Asiakas on velvollinen korvaamaan tilassa olevalle kalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset.
 • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon mikäli tämä aiheutuu asiakkaan huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä.
 • Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta.
 • Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista kalustossa, irtaimistossa sekä välineissä ilmenevistä vioista vuokralle antajalle välittömästi.
 • Vuokralle antaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä ja kustannuksista.
 • Vuokralle antaja ei vastaa kaluston ja irtaimiston käytöstä tai rikkoutumisesta johtuen vuokralle ottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
 • Vuokralle antaja ei sitoudu toimittamaan asiakkaan taholta tapahtuneen rikkoutuneen vuokrauksen kohteen, irtaimiston tai kaluston tilalle uutta, eikä korvaamaan aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

 

Avaimet

 • Majoitushuoneen tai muun vuokratilan avaimet annetaan sisään kirjauksen yhteydessä tai ennakkoon sovittavalla tavalla poikkeustapauksissa.
 • Kokous- tai juhlatila avain luovutetaan yhteyshenkilölle Mustion Linnan vastaanotossa kuittausta vastaan. Avaimen luovuttaja sekä avaimen vastaanottaja kuittaavat molemmat avaimen avainten kuittauslomakkeeseen.
 • Avaimia ei saa luovuttaa ulkopuolisille.
 • Asiakas palauttaa kohteen avaimet saamiensa ohjeiden mukaan. Oletuksena avain palautetaan varauksen päättyessä vastaanottoon, josta se noudettiin varauksen alkaessa.
 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.
 • Oy Svartå Gård Ab:llä (Mustion Linna) on oikeus periä vähintään 150 eur korvaus mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi vastaanoton aukioloaikojen ulkopuolella.

 

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan yritykselle Oy Svartå Gård Ab (Mustion Linna) vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle.
 • Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 

Reklamaatiot

 • Mahdolliset reklamaatiot on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee reklamaatio lähettää kahden viikon kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.
 • Oy Svartå Gård Ab (Mustion Linna) pyrkii käsittelemään reklamation mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
 • Jos asiakas ja Oy Svartå Gård Ab (Mustion Linna) eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

 

Maksuehdot

 • Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut verkkokaupassa valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.
 • Oy Svartå Gård Ab (Mustion Linna) soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.
 • Oy Svartå Gård Ab (Mustion Linna) ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa, muuten kuin laskutusasiakkailla sekä varauksissa joissa luottokorttitiedot toimivat varauksen vakuutena, kunnes palvelut ovat veloitettu.
 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Maksaminen laskulla
  • Lasku on vain yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Poikkeustapaukissa jälkilaskutus on mahdollinen erikseen ennakkoon kirjallisesti sovittuna yksityishenkilöille.
  • Laskutuksesta on sovittava aina ennakkoon kirjallisesti myyntipalvelumme kanssa.
  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.
  • Mikäli varattavan kohteen tai tuotteen laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, tilaus poistuu ja kohde palautuu takaisin kauppaan.
 • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Maksukaista (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Maksukaista / Paybyway Oy. Maksukaista välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen, niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

 

Paybyway Oy, y-tunnus: 2486559-4
Laserkatu 6
53850 Lappeenranta
Puhelin: 029 300 5050
Sähköposti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Oy Svartå Gård Ab (Mustion Linna) ei käsittele tilausta.

 

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.
 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
 • Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnalla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.
 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.


Luotu: 8.11.2017

Muokattu 3.12.2018

The Summer Theater lies under the shadow of the trees in the middle of Svartå Manors beautiful park, between the
manor house, the river and the restaurant Slottskrogen.

Summer 2019:

Sista Patronen

www.mustionlinna.fi

Vadelmavenepakolainen

www.mustionlinna.fi