Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

1        Rekisterinpitäjä

Nimi: Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna
Osoite: Hållsnäsintie 89, 10360 Mustio (Raasepori)
Puhelinnumero vaihde: 019 36231

Sähköposti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kotisivut: www.mustionlinna.fi

 

2        Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taina Sillander, varatoimitusjohtaja

Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna
Sähköposti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Puhelin: 044 3623 276

 

3        Rekisterin nimi

Mustion Linnan asiakas- ja yritysrekisteri

 

4        Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja yritysrekisterin tietoja käytetään Mustion Linnan asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tilasto- ja markkinatutkimusten suorittamiseen, palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan viestintään ja palveluiden markkinointiin.

 

5        Rekisterin tietosisältö

Asiakashenkilöstä Mustion Linnan henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– sidokset yrityksiin, kehittämishankkeisiin tai järjestöihin
– syntymäaika
– sukupuoli
– asuinkunta ja –maa
– äidinkieli
– yhteystiedot (sähköposti, osoitetiedot, puhelinnumerot, fax, verkkolaskutunnus)
– palautetiedot sekä reklamaatio tiedot
– kirjoitetut laskut ja niiden maksutilanne
– tuotetut ja tarjotut palvelut
– asiakkaan luovuttamat dokumentit sekä sähköpostiviestintä
– osallistuminen Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan tilaisuuksiin
– asiakkaalle lähetetty markkinointiviestintä ja tiedot yhteydenotoista

- sosiaaliturvatunnus (Mikäli tämä on asiakassuhteessa ehdottomasti tarpeellista)


Yrityksistä Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– osoite
– Y-tunnus
– toimiala ja mahdolliset tuote- ja palvelukuvaukset
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– henkilöstömäärä
– liikevaihtoluokka
– palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö
– asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
– mahdolliset laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

 

6        Säännön-mukaiset lähteet

Rekisteriä päivitetään asiakassuhteen aikana asiakkaalta saatavin ja kerättävin tiedoin. Yritystietoja kerätään, talletetaan ja päivitetään Kaupparekisteristä. Rekisteritietoja kerätään ja päivitetään myös yritysten julkisilta www-sivuilta, saapuneista sähköposteista, Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan ja sen yhteistyötahojen verkkosivuilla sijaitsevilla lomakkeilla sekä erilaisissa asiakas-, messu- ja markkinointitapahtumissa. Yritys- ja henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

 

7        Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakashenkilöiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille käytettäväksi ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja saatetaan siirtää kolmansille osapuolille Mustion Linnan markkinointia varten sekä yhteistyökumppaneiden tarpeita varten asiakassuhteen tai asiakastilaisuuden näin vaatiessa. Tietoihin on pääsy kolmansilla osapuolilla vain tietojärjestelmien huoltotarkoituksessa, kolmansilta osapuolilta vaaditaan salassapitoa ja käyttöoikeutta tietoihin ei luovuteta.
Yritystiedoista voidaan luovuttaa Kaupparekisterin tietojen mukaisesti yrityksen tunniste- ja yhteystiedot kuten Y-tunnus, toiminimi ja mahdolliset apu- ja rinnakkaistoiminimet, kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan, posti- ja käyntiosoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot, päätoimiala ja yritysmuoto. Myös yrityksen suostumuksella luovutettavaksi antamia tietoja kuten liikevaihdon ja henkilöstön suuruusluokka tai tuote- ja palvelukuvaukset voidaan luovuttaa eteenpäin.
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa edelleen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten.

 

8        Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9        Rekisterin suojauksen periaatteet

– Tiedot säilytetään tietojärjestelmissä hotellinx cloud sekä procountor, jotka ovat suojattu salasanoin ja räätälöidyt käyttäjätunnukset myönnetään vain Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan henkilökunnalle työtehtävien laajuden ja tarpeellisuuden mukaan. Lisäksi tietoja säilytetään Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnan henkilökunnan käyttöön tarkoitetulla verkkolevypalvelimen asemilla, jotka ovat suojattu räätälöidyin salasanoin työtehtävien laajuden ja tarpeellisuuden mukaan. Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linnalla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

 

10     Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on:

  1. Oikeus saada pääsy tietoihinsa
  2. Oikeus tietää tietojensa säilytysajasta tai sen määrittämiskriteereistä
  3. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista
  4. Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  6. Oikeus peruuttaa annettu suostumus, kun käsittely perustuu annettuun suostumukseen
  7. Oikeus saada tieto siitä, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus, onko rekisteröidyn pakko toimittaa tällaiset tiedot ja mitä seurauksia seuraa, jos tietoja ei anneta
  8. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 

Pyynnöt ja tiedustelut tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle sähköpostitse aiheella ”Asiakastietorekisteri/Taina Sillander” osoitteeseen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.tai postite osoitteeseen: Taina Sillander, Oy Svartå Gård Ab/Mustion Linna, Hållsnäsintie 89, 10360 Mustio

 

 

 

                                kuva.kaksipuutakuva.suvi

 

 

 

 

 

 

During the summer we offer you the whole summer plays, concerts and stand-up comedy shows in our outdoors theatre, programs mainly produced by MUSTION LINNAN KESÄTEATTERI

Mustion Linnan kesäteatteri belongs to the family of Teatteri Vinssi, Posetiivi Oy and Rikalanmäen kesäteatteri from which one can read more in Teatteri Provinssi homepages ->

You will find best the whole summer program of Mustio Manor in the homepages of Mustion Linnan kesäteatteri ->

 

In addition we are happy to present at the theatre stage:

 

Arne Alligator iso

 

 

 

                             

 

 

 

 

Aarne Alligator the 4.7.2021 @12:00

The concert is produced by Scendraget
The play is bilingual (Finnish & Swedish)
Tickets via our shop ->
Tickets sales at the theather only if availability
Other activities and program for the children at the area.

 

 

 Marie Linder Marika Utriainen image 6483441 2

 

Marie Linder - Rakkaudesta vapauteen

Finnish spoken monolgi at the summer theater on July 9th, 2021 at 6 pm & July 10th 2021 at 7pm.

Duration: about 45 minutes
Screenplay and the role of Marie: Marika Sampio-Utriainen
Expert adviser: Benita Holopainen
Directed by Mira Kivilä
Set: Katriina Veikkola
Costume design: Paula Nunoo
Language of performance: Finnish

Tickets via our shop ->
Ticket sales on site only if there is room for the performance
More information of the play ->

 

kuva.patruunakuva.kaihon

 

The restaurant is very popular specially summertime. To confirm a table for you, please prebook.

Bookings via our shop 24/7 ->

Requests: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / +358(0)1936231